Vägledande samspel - ICDP för föräldrar

Vägledande samspel bygger på ett positivt förhållningssätt mellan föräldrar och barn. Syftet är att öka föräldrars förmåga att förstå och respektera sina barn genom att utveckla lyhördhet och empati.

Föräldrarna träffas i grupp vid flera tillfällen som leds av två utbildade vägledare.

Utveckla sitt positiva samspel med barnet. Bli stärkt föräldrarollen. Få verktyg att förebygga konflikter. Detta är delar av innehållet som utgår från det känslomässiga, meningsskapande och reglerande förhållningssättet i Vägledande samspel -ICDP.

Vi startar ny grupp 10 september.
Klicka här för information om gruppstart.

Klicka här för att läsa mer om vägledande samspel – ICDP.

Sidan uppdaterad: 2018-08-17 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar