Psykolog

Skolpsykologen arbetar med psykologisk handledning i förskola och skola på uppdrag av elevhälsoteam och skolledning/förskolechef. Arbetet utgår från skollagen och barnkonventionen i förhållningssätt och psykologen arbetar med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser, men är inte behandlingsansvarig.

Dessutom erbjuder skolpsykologen fortbildning för skolledning och övriga personalgrupper i skola och förskola. Skolpsykologen ingår i det centrala elevhälsoteamet och har sin placering på familjecentralen Mörmogård.

Du är välkommen att vända dig till skolpsykologen om du har funderingar eller frågor.

Sidan uppdaterad: 2020-05-29