Komet föräldrautbildning 3-11 år

Vill du minska tjat och bråk med ditt barn? Då kanske Komet är något för dig som har barn mellan 3-11 år. Det är vanligt att det blir tjat och bråk mellan barn och föräldrar. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Det är lätt att komma in i mönster som kan vara svåra att ta sig ur. Komet handlar om att förbättra samspelet, relationen och kommunikationen mellan föräldrar och barn, samt att minska bråk och konflikter. Det finns två olika sätt att ta del av utbildningen dels hemma via nätet – iKomet dels träffas i grupp på Familjecentralen Gård. För att kunna tillgodogöra dig innehållet är det viktigt att kunna delta hela utbildningen. Den är gratis och vänder sig till dig som bor i Hammarö kommun.

Hemma via nätet - iKomet

Utbildningen sker individuellt via nätet. Föräldern träffar en kometledare inför start och eventuellt några tillfällen till. Utbildningen bygger på att föräldern är aktiv både att ta till sig det som finns på nätet varje avsnitt samt att pröva.

· Text, bilder, filmer och frågor följer med varje avsnitt.

· Konkreta verktyg och övningar att pröva.

· Kunskap med stöd av forskning.

Klicka här för att läsa vår folder.

Träffas i grupp

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Träffarna bygger på aktivt deltagande både i gruppen och hemma.

· Konkreta verktyg och övningar som du prövar hemma.

· Muntliga genomgångar, film, illustrerade exempel från vardagen, skriftligt material, samtal.

· Kunskap med stöd i forskning.

Du kan läsa mer om hur utbildningen går till i foldern nedanför. Den uppdateras när ny grupp ska börja. Förnärvarande finns inget startdatum på gång.

För mer information kontakta:

Carina Larsson Ring mig: 054-51 51 68 Mejla mig: carina.larsson3@hammaro.se Eva Vilhelmsson Ring mig: 054-51 51 73 Mejla mig: eva.vilhelmsson@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2020-06-09 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar