Barnhälsovården

Barnhälsovård är ett erbjudande från hälso- och sjukvården till alla föräldrar till barn 0-6 år om hälsoövervakning av deras barn. Barnhälsovården arbetar för att främja barns hälsa, trygghet och utveckling.

 

BVC (Barnavårdscentralen) bemannas av sjuksköterska och läkare med tillgång till mödra- och barnhälsovårdspsykolog. På BVC erbjuds hälsoövervakning enligt program med hembesök, vaccinationer, föräldrastöd individuellt och i grupp.

BVC har samverkan med andra verksamheter som till exempel förskola och socialtjänst. 

 

Sidan uppdaterad: 2019-12-09 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar