Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Först när denna är undertecknad av båda föräldrarna och har godkänts av socialnämnden kan barnets juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn med mera tillvaratas.

När faderskapsbekräftelsen är undertecknad kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om det uppstår tveksamheter om vem som är ett barns biologiska fader måste detta utredas.
Sidan uppdaterad: 2018-09-20 2 kommentarer

Kommentarer

  • Sara 2019-02-18 10:36

    Hej! Kan faderskapsbekräftelsen intygas innan barnet har fötts? Mvh

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-02-18 14:04

    Hej Sara! Ja faderskapsbekräftelse kan intygas innan barnet är fött. Det du behöver ha förberett är ett intyg från din barnmorska som heter "Intyg om graviditet". Hör gärna av dig till kontaktcenter på telefon: 054-51 50 00 när du har fått blanketten ifylld så hjälper vi dig att boka en tid. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar