Barnahus

Syftet med Barnahus är att i en trygg och barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Barnahus Värmland 
Barnahus Värmland startade i februari 2009 och finns i Karlstad. Verksamheten bygger på samverkan mellan socialtjänsten i Värmlands 16 kommuner, åklagarkammaren, polismyndigheten, barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgrupp
Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år som misstänks ha varit utsatta för:

- misshandel i nära relationer 
- sexuella övergrepp 
- bevittnat våld i nära relationer 
- hedersrelaterad problematik 
- unga förövare under 15 år 


Sidan uppdaterad: 2018-09-20 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar