Anmälan om missbruk

Har du eller någon närstående problem med droger eller med ett beroende? Är du orolig för att du dricker för mycket? Har du vuxit upp med missbruk och beroende i familjen? Närstående kan få stöd och hjälp. Öppenvården bedriver kartläggning, rådgivning, psykosocial behandling och stöd i alkohol, läkemedel och narkotikafrågor samt spelmissbruk/beroende.

Vem kan söka hjälp?

Alla som är 18 år och äldre och bor i Hammarö kommun är välkomna att kontakta oss. Är du 13 år eller äldre jobbar vi med framför allt HAP- haschavvänjningsprogram.

Vi erbjuder:

 • Kartläggning och bedömning av missbruks- och beroendeprpblematik, förslag till behandling och rådgivning.
 • Samtalsbehandling och motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • Haschavvänjning
 • Stöd till närstående, enskilt och i grupp


Vi samarbetar med:

Beroendecentrum, Beroendeenheten Vårdcentralen Skoghall, Landstinget i Värmland i medicinska frågor:

 • Medicinska bedömningar
 • Vårdplanering
 • Abstinensbehandling
 • Läkemedlesnedtrappning
 • Drogscreening och provtagning

Kompetens i verksamheten:

 • Alkohol- och drogtreapeut
 • Behandlingskonsulent


Övrigt:

 • Barngrupp Fyren
 • Rådgivning
 • Drogtester
Sidan uppdaterad: 2020-05-29