Avlastning/Växelvård

Korttidsenheten på Björkhagsgården består av 10 platser för avlastning-/växelvård. 
Syftet med avlastning/växelvård är att avlasta anhörig i hemmet. Behov av vistelse på korttidsenheten utgår från en individuell bedömning av biståndshandläggare. 

Sidan uppdaterad: 2020-02-26