Psykiatri

Boendestöd

Inom socialförvaltningen finns ett boendestöd som jobbar för att stödja personer med psykiska funktionsnedsättning. Stöd i boendet är behovsprövat och kan beviljas för personer som har psykiska funktionsnedsättning och som inte klarar av ett eget boende fullt ut. Stödet kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation och behov. Boendestöds personal ska stötta i vardagen och i sociala aktiviteter med den enskildes medverkan. Ansökningsblankett hittar du här.


Dagverksamhet, Cleveträffen

Förändrade öppettider Cleveträffen:
Cleveträffen har förändrade öppettider med anledning av covid -19. Vi har öppet onsdagar mellan klockan 10:00-14:00 då vi genomför aktiviteter utomhus. Samling sker på entréplatsen där det finns en paviljong uppställd. Aktiviteterna är social samvaro, råd och stöd samt promenader, kubb eller andra sällskapsspel på gräsmattan.

På Cleveträffen finns en sysselsättningsverksamhet som har öppet måndag till fredag mellan klockan 08.00-15.30. Här arbetar man för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska erbjudas möjlighet till en meningsfull tillvaro utanför hemmet samt återhämtning i ett socialt sammanhang. Här kan man till exempel laga mat tillsammans, baka, prova på olika typer av skapande verksamheter eller umgås över en kopp kaffe.


Personligt ombud

Personligt ombud är en fristående hjälp för psykiskt funktionshindrade. De verkar för att varje individ får en samordnad insats av stöd och service och vård som han/hon behöver och har rätt till.

Personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan arbetar fristående och enbart utifrån behov och önskemål. På länstyrelsen Värmlands hemsida kan du läsa mer om att Hammarö ingår i det centrala distriktet.


Sidan uppdaterad: 2020-02-26