Korttidsplats

Kommunens korttidsplatser används för brukare med behov under en begränsad period. Korttidsplatserna är förlagda på Björkhagsgården med olika inriktningar där det förekommer både enkel- och dubbelrum.

Korttidsplats används:

  • för vård i livets slutskede
  • för brukare som är i behov av stora rehabiliteringsinsatser för att därefter kunna återvända hem.
  • för att att ge anhörig tillfällig avlastning.
  • för brukare vars anhörig som normalt ombesörjer omvårdnaden tillfälligt inte kan ge den på grund av sjukdom eller sjukhusvistelse.
  • för som växelvård.

 

Har du frågor om korttidsplats för avlastning eller växelvård kontakta biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2019-06-25 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar