Hemrehabilitering

Rehabilitering i hemmet är en viktig del av kommunens hälso- och sjukvård. Målet är att du som drabbats av sjukdom ska kunna bo i ditt hem. Du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hög livskvalitet. Rehabiliteringen kan bestå av behandling och träning i olika vardagssituationer och av olika åtgärder för att du ska klara vardagen så bra som möjligt.

Rehabilitering i hemmet kan vara ett alternativ för dig som:

  • nyligen kommit hem från sjukhuset
  • behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering
  • har varit sjuk länge och vill komma igång igen
  • känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du ska utföra vardagliga aktiviteter
  • vårdas av en anhörig - både du och din anhörige kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt och andra åtgärder som kan underlätta i hemmet

 

Kontakt angående hemrehabilitering
Du som bor hemma och känner att du skulle behöva rehabilitering kan kontakta kommunens rehabteam eller din sjuksköterska.

Ring kommunens kontaktcenter och tala om var du bor så kopplar de dig till det rehabteam som du tillhör. Observera att även du som inte har hemtjänst kan kontakta rehabteamet och få hjälp med rehabilitering.

Sidan uppdaterad: 2019-06-25 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar