Demensvård

Inom hemtjänsten finns Ö-gruppen som arbetar med demensvård inom Hammarö kommun. Den personal som arbetar här är utbildad för att vårda demenssjuka personer i hemmet. Målsättningen är att genom kontinuitet stödja och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.

Här får du som anhörig en egen kontaktpersonal i gruppen. Till Ö-gruppen finns också en enhetschef, sjuksköterska och arbetsterapeut knuten.

Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska omvårdnaden. Arbetsterapeuten förskriver och utprovar hjälpmedel i hemmet. 
 
Dagverksamhet för demenssjuka
Dagverksamheten för demenssjuka finns på Södra Domarevägen 15.
Dagverksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i Hammarö kommun. Personen ska bo i eget boende tillsammans med maka/make eller vara ensamboende. Man kan samtidigt ha hjälp av hemtjänst. 

Syftet med dagverksamheten är att ge livskvalité genom att:
  • så långt det är möjligt ge en individuell skräddarsydd aktivering i kombination med social samvaro
  • ge mening och innehåll i vardagen och glädje för stunden
  • öka möjligheten till att bromsa en snabb försämring och passivisering i demenssjukdomen
  • öka möjligheten till kvarboende i det egna hemmet
  • ge avlösning och stöd till anhöriga.
Sidan uppdaterad: 2018-12-05 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar