Demensvård

Inom hemtjänsten finns Ö-gruppen som arbetar med demensvård inom Hammarö kommun. Den personal som arbetar här är utbildad för att vårda demenssjuka personer i hemmet. Målsättningen är att genom kontinuitet stödja och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.

Här får du som anhörig en egen kontaktpersonal i gruppen. Till Ö-gruppen finns också en enhetschef, sjuksköterska och arbetsterapeut knuten.

Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska omvårdnaden. Arbetsterapeuten förskriver och utprovar hjälpmedel i hemmet. 
 
Dagverksamhet för person med demenssjukdom
Dagverksamheten för demenssjuka finns på Södra Domarevägen 15.
Dagverksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i Hammarö kommun. Personen ska bo i eget boende tillsammans med maka/make eller vara ensamboende. Man kan samtidigt ha hjälp av hemtjänst. 
 
Anhörigcafé

Första måndagen varje månad har vi anhörigcafè på Silviagården där du som anhörig eller närstående till en person med en demenssjukdom kan komma och få träffa andra i samma situation. På träffarna samtalar vi och utbyter information samt att ni får tips, råd och stöd av demensteamet som kommer finnas på plats.
Vi har öppet mellan 14:30-16:00.
Vi serverar fika till självkostnadspris, 10 kronor.
Datum: 5 november, 3 december,7 januari, 4 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni

Syftet med dagverksamheten är att ge livskvalité genom att:
  • så långt det är möjligt ge en individuell skräddarsydd aktivering i kombination med social samvaro
  • ge mening och innehåll i vardagen och glädje för stunden
  • öka möjligheten till att bromsa en snabb försämring och passivisering i demenssjukdomen
  • öka möjligheten till kvarboende i det egna hemmet
  • ge avlösning och stöd till anhöriga.
Sidan uppdaterad: 2019-08-20 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar