Djupängens äldreboende

26 juni 2017 tog kommunfullmäktige i Hammarö kommun beslut om att bygga ett nytt särskilt boende på Hammarö. Boendet kommer ersätta Gunnarskärsgården och Björkhagsgården och omfatta 120 platser. På den här sidan kan du läsa mer om utvecklingen av boendet.

Det nya särskilda boendet kommer bli ett modernt boende och erbjuda trivsamma lokaler för både boende och personal. Byggnationen påbörjades hösten 2017 och inflyttningen kommer att ske i september 2020. 

Personal har varit involverade i processen för utformningen och en viktig del i arbetet med att ta fram det nya boendet. 

Placering

Det nya boendet byggs på Djupängen, intill Hammarö Arena.

Informationsfilm till anhöriga

Sidan uppdaterad: 2020-06-24