Våra anställda är en viktig del i projektet

13 februari 2018

Byggnationen kring det kommande särskilda boendet på Djupängen är i fullgång. En stor del av grundplattan för den administrera delen samt kök och tvätt är redan på plats. Även avlopp och el har dragits fram till området. Under tiden som bygget pågår arbetar representanter från Hammarö kommun i en projektgrupp. Där diskuteras allt från små detaljer till stora beslut utifrån deltagarnas arbetsområden.

Arbetsgrupp Djupängen

Deltagarna i arbetsgruppen jobbar i Hammarö kommun som bland annat arbetsterapeut, sjuksköterska, silviasyster, demensköterska, undersköterska, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)och utvecklingsledare inom socialförvaltningen. Tillsammans med projektledare och arkitekt ser de över alla detaljer och lösningar för det kommande boendet på Djupängen.

- Det är otroligt viktigt att ha med sig personalen redan i planeringsfasen för ett såhär stort projekt. Det är de som sitter på den viktigaste kunskapen om våra verksamheter och på så vis de som kan påverka valen kring Djupängen till att bli en trivsam och trygg plats för de boende och för den egna arbetsmiljön, säger Annika Lückner, biträdande socialchef.

Just nu diskuteras golv och färgval i arbetsgruppen. Alla val som görs är väl genomtänkta för att passa både boende och personal som kommer vistas i lokalerna. Det ska vara tydliga kontraster i färgerna vid vissa passager för att personer med demenssjukdom och personer med dålig syn ska se och golvet behöver vara mjukt för både boende och personal att gå på. Boendets utseende kommer påminna om närområdet och valen är därför inspirerade av skogsnatur och sommarängar.

Sidan uppdaterad: 2018-02-13 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar