Utemiljö vid äldreboendet Djupängen

31 juli 2019

Ni har sedan det första spadtaget för bygget av särskilda boendet på Djupängen fått läsa en hel del om vad huset kommer innehålla och erbjuda för våra äldre invånare. Men även området kring boendet kommer självklart anpassas till en trivsam och trygg plats att bo och leva på. För de personer som kommer bo på Djupängen och fortfarande har ett aktivt liv kommer det finns fina förutsättningar för att röra på sig, både på egen hand eller med personalens hjälp.

Mostphotos-3425331-pensionarer.jpg

Runt Djupängens särskilda boende kommer det finnas promenadstråk som är upplysta med gatubelysning. Det kommer även finnas en stig lite längre in i skogsområdet där terrängen är anpassad för personer med rullator eller rullstol. Längs med stråken kommer bänkar vara utplacerade för de som är i behov av en stunds vila eller vill njuta av naturen.

I de innegårdar som är mellan huskropparna är växtligheten anpassad efter väderstrecken vilket gör att de olika gårdarna kommer se olika ut.

Klicka här för att läsa mer om projektets gång.

Sidan uppdaterad: 2019-07-30