Nära till naturen på Djupängen

22 maj 2018

Det nya särskilda boendet på Djupängen ska stå klart under år 2020. Trots att det är cirka 2 år fram till boende och personal kan flytta in planeras det för fullt redan nu. Boendet kommer vara i en miljö där det är nära till naturen på Hammarö och det kommer vara en plats där de boende enkelt kan njuta av omgivningen oavsett livssituation.

Djupängen säbo.
Bild från arkitektkontoret Tengbom

En liten bit från Skoghalls centrum byggs det som bara den för vårt nya särskilda boende. När placering av boendet skulle fastställas las det stor vikt vid att de boende ska få en lugn och harmonisk plats att leva på. Djupängen har nära till såväl skog som vatten och kommunfullmäktige fastställde detaljplanen 12 december 2016.

För att knyta an till platsen har projektgruppen tillsammans med arkitekt lagt stor vikt vid miljöerna runt omkring Djupängen. Designval inne i boendet, som färger, kakel och golv, har tagits utifrån inspiration från träd, blommor och skog. De olika avdelningarna kommer ha färgteman som är hämtade från en sommaräng och på så vis gå i harmoni med ängarna kring boendet. Men färgerna måste ha en viss kontrast till varandra och vara anpassade för de boende för att de enkelt ska kunna orientera sig i lokalerna.

Även skogen kring Djupängen kommer kunna utnyttjas av de boende. Ett promenadstråk kommer skapas där personer med rullator eller rullstol kommer kunna ta sig fram längst med stigarna. Även bänkar längs stråken kommer placeras ut för att man ska kunna ta en vilopaus, lyssna på fåglarna och bara njuta av solen, djurlivet och dofterna.

Är du nyfiken på att se hur det blivande särskilda boendet ser ut såhär långt?
Klicka här för att se kamerabild över området. Bilden uppdateras var 5:e minut.

Sidan uppdaterad: 2018-05-22 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar