Björkhagsgården

Björkhagsgården var ett särskilt boende på Hammarö med 30 lägenheter. Hösten 2020 flyttade samtliga boende och all personal in i kommunens nya boende, Djupängen.

Entrén till Björkhagsgården. I förgrunden på bilden syns en blommande lavendel

Trygghet

Boendet är avsett för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom, där närhet till hjälp och tillsyn kan tillgodoses på ett bättre sätt än i det ordinära boendet med hjälp av hemtjänst. Trygghet, kvalitet och bemötande är ledorden för personalarbetet på Björkhagsgården. Målsättningen är att såväl den boende som deras anhöriga ska uppleva detta.


Lägenheten

Lägenheten är personlig och möbleras med egna möbler förutom säng och madrass. Flyttnings- och abonnemangsavgift för telefon betalar den boende själv. TV-avgiften ingår. Städning ingår under boendetiden. Utstädning bekostas av hyresgästen.

Kontaktpersonal

Alla boenden på Björkhagsgården får en kontaktpersonal som ska stötta honom/henne med till exempel inköp, hårvård, sysselsättning, städning och kontakt med anhöriga.

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter ordnas regelbundet på avdelningarna och i den gemensamma samlingssalen. Enkla gemensam rörelsegymnastik med ledare erbjuds också varje vecka. Runt Björkhagsgården finns lätta promenadvägar där man kan promenera med eller utan ledsagare.

 

Sjuksköterska, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt men nås säkrast vardagar mellan klockan 11.30-12.00. På kvällstid, nätter och helger går kontakten till sjuksköterskan via personalen på avdelningen. 

Läkare från vårdcentralen är knuten till verksamheten och besöker boendet 1 gång/vecka eller vid behov. 

Fysioterapeut och arbetsterapeut är också knutna till boendet.

Hårvård och fotvård

Hår- och fotvård erbjuds på boendet genom ambulerande verksamhet och betalas av den boende.
Sidan uppdaterad: 2020-10-12