Gunnarskärsgården

Gunnarskärsgården är kommunens största särskilda boende för äldre och ligger ca 2 km öster om Skoghalls centrum i ett lugnt villaområde. Huset är byggt i tre våningsplan som omfattas av 74 lägenheter fördelat på 5 avdelningar varav 3 är demensavdelningar.

De avdelningar som finns på bottenplan har egen uteplats. På boendet finns en stor gemensam trädgård att vistas i året runt. I det närbelägna villaområdet finns också olika promenadvägar där man kan promenera med eller utan ledsagare. 

Trygghet
Boendet är avsett för personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdom, där närhet till hjälp och tillsyn kan tillgodoses på ett bättre sätt än i det ordinära boendet med hjälp av hemtjänst. På Gunnarskärsgården arbetar men utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt vilket innebär att stödja den enskilde utifrån hans/hennes egna förmåga och intressen till en meningsfull vardag. Trygghet, kvalitet och bemötande är ledorden och vår målsättning är att såväl den boende som deras anhöriga ska uppleva detta.

Lägenheten
Lägenheten är personlig och möbleras med egna möbler förutom säng och madrass. Flyttnings- och abonnemangsavgift för telefon betalar den boende själv. TV-avgiften ingår. Städning ingår under boendetiden. Utstädning bekostas av hyresgästen.
 
Kontaktpersonal
Alla boende på Gunnarskärsgården får en kontaktpersonal som ska stötta honom/henne med olika delar i vardagen.

Aktiviteter
Dagverksamheten på Gunnarskärsgården har som målsättning att arbeta med att bevara och främja resurser hos våra boenden. Innehållet i verksamheten ska vara så varierande att alla kan finna någon aktivitet som känns tilltalande. Kulturskolan, kyrkan med flera, bidrar till innehållet i dagverksamheten. Ibland anlitas även artister som kommer och uppträder.

I den gemensamma samlingssalen anordnas dagligen regelbundna gemensamma aktiviteter. Detta kan vara att man sitter och berättar historier och delar minnen, man läser tidningar och böcker, ser på film, spelar bingo, lyssnar på musik, har lättgympa och mycket mer.
 
Sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut
Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt men nås säkrast vardagar mellan klockan 11.30-12.00. På kvällstid, nätter och helger går kontakten till sjuksköterskan via personalen på avdelningen.
 
Läkare från vårdcentralen Skoghall och Lövnäs är knutna till verksamheten. De har rondverksamhet 2 gånger/vecka, övriga dagar finns det möjlighet för sjuksköterska att nå läkare via telefon.
 
Sjukgymnast och arbetsterapeut är knutna till varje avdelning och arbetar nära varje boende/hyresgäst. De har även kontinuerliga träffar med personalen på avdelningarna och ett nära samarbete med sjuksöterskan.

Hårvård och fotvård
Hår- och fotvård erbjuds på boendet genom ambulerande verksamhet och betalas av den boende.
Sidan uppdaterad: 2019-06-25