Särskilt boende

När behovet av tillsyn eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet finnas möjlighet att ansöka till en särskild boendeform.

Den särskilda boendeformen är ett bistånd enligt socialtjänstlagen och bedöms utifrån aktuellt behov. Med särskilt boende menas de äldreboenden som kommunen ansvarar för. Kommunen har även ansvar för hälso- och sjukvården samt rehabilitering i dessa boendeformer. På våra boenden finns personal dygnet runt.

I Hammarö kommun finns:
Gunnarskärsgården och Björkhagsgården som särskilda boendeformer. 

För ytterligare information och ansökan, kontakta våra biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter 054-51 50 00. Ansökningsblanketten hittar du här.
 

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att betala ditt boende. Bostadstillägget är skattefritt och cirka 250 000 pensionärer har det idag.

Länk med information om bostadstillägg

Sidan uppdaterad: 2020-05-04