Äldreomsorg

En viktig uppgift för oss är att ge dig förutsättningar för en trygg ålderdom med möjlighet att så länge som möjligt bo kvar i ditt eget hem.

Inom äldreomsorgen finns fler olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser för både dig själv som är i behov och för dig som vårdar en anhörig. 

Ditt hjälpbehov utreds av en biståndshandläggare, i samråd med dig. Det individuella behovet är avgörande för vilka insatser som blir aktuella. 

I kolumnen till vänster hittar du information om kommunens verksamheter och tjänster.   

 

Sidan uppdaterad: 2019-07-23 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar