Äldreomsorg

En viktig uppgift för oss är att ge dig förutsättningar för en trygg ålderdom med möjlighet att så länge som möjligt bo kvar i ditt eget hem. Här kan du läsa mer om de olika insatser du kan ansöka om och vad det innebär.

Inom äldreomsorgen finns fler olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser för både dig själv som är i behov och för dig som vårdar en anhörig. 

Ditt hjälpbehov utreds av en biståndshandläggare, i samråd med dig. Det individuella behovet är avgörande för vilka insatser som blir aktuella. 

I kolumnen till vänster hittar du information om kommunens verksamheter och tjänster.   

 

Sidan uppdaterad: 2019-08-27 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar