Bild av en Hemtjänstpersonal i arbetskläder som sitter och samtalar med en brukare ute på brukarens balkong.

Omsorg och hjälp

Under omsorg och hjälp hittar du bland annat information om kommunens insatser som rör äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.

Insatserna utförs med stöd av lagstiftning, till exempel Socialtjänstlagen,LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Hälso- och sjukvårdslagen

Sidan uppdaterad: 2020-10-30