Bild av en Hemtjänstpersonal i arbetskläder som sitter och samtalar med en brukare ute på brukarens balkong.

Stöd & omsorg

Under stöd och omsorg hittar du information om kommunens insatser som rör äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. 

Insatserna utförs med stöd av lagstiftning, till exempel Socialtjänstlagen,LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Hälso- och sjukvårdslagen

Sidan uppdaterad: 2020-05-27