Hammarö kommun medverkar i EU-projektet Hållbart resande för ett växande Värmland

Genom att öka möjligheterna att resa hållbart i regionen kan vi bidra till en hållbar utveckling, ett växande Värmland med konkurrenskraftiga företag och till en bättre livskvalitet för Värmlänningarna. Hammarö kommun vill bidra till en sådan utveckling och deltar därför i projektet Hållbart resande för ett växande Värmland.

Projektet Hållbart resande i ett växande Värmland har nu rullat på ett drygt halvår och de tre delprojekten har kommit igång med flera av de inplanerade uppgifterna.  I alla delprojekt pågår just nu en nulägesanalys och i två av projekten har en resvaneundersökning genomförs.

Projektet pågår under tre år och finansieras av de deltagande kommunerna samt via EU-medel från Tillväxtverket. Målet för projektet är att andelen hållbara persontransporter ska öka för att därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Projektet fokuserar på följande områden: 

  • Hållbart resande som skapar förutsättningar för fler och starkare företag.
  • Bättre livskvalitet genom minskad miljöpåverkan och positiva hälsoeffekter.
  • Ökad jämställdhet och integration i projektets aktiviteter.
  • Stärkt kompetens inom området hållbart resande.


Projektet utgör en viktig pusselbit i det förändringsarbete som behövs för att nå målen i Värmlandsstrategin för åren 2014 till 2020. Strategin utrycker en vilja att gå mot en framtid där det finns ett innovativt, internationellt näringsliv som utvecklas. Hållbart resande för ett växande Värmland drivs av Karlstads kommun samt Värmlandstrafik och är organiserat i tre delprojekt:

Delprojekt 1: Hållbar samhällsplanering – mobility management, hållbart resande, i tidiga planprocesser. Drivs av Karlstads kommun
Delprojekt 2: Hållbara arbetsresor – att resa hållbart till, från och i arbetet. Drivs av Värmlandstrafik
Delprojekt 3: Hållbara handelsresor – att resa hållbart till och från handeln. Drivs av Karlstads kommun
Hammarö kommun deltar i alla tre delprojekten och bidrar med 225 000 kronor under tre år.
Projektet får stöd av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Hållbar samhällsplanering i tidiga skeden
Det byggs mycket i Värmland just nu och många projekt är på gång, då gäller det att koppla dessa till hållbara resor och säkerställa att Värmland byggs och planeras utifrån en hållbar utveckling, säger projektledaren Labeat Bickaj. Aktuellt just nu i hans delprojekt är fortsatta möten med deltagande kommuner och företag för att identifiera behov. Därefter tas en nulägesanalys och en handlingsplan fram.

Några konkreta exempel på det framtida arbetet är att överbrygga informationsgap vid nybyggnationer, kombinera smarta, innovativa tjänster som kan öka det hållbara resandet samt framtagning av underlag som stöttar och underlättar kommunernas, byggbolagens och fastighetsförvaltarnas arbete med hållbart resande.

Hållbara handelsresor
Resvaneundersökning har genomförts under september månad på samtliga handelsplatser i projektet. Just nu sammanställs och analyseras resultaten som vi får ta del av under oktober månad. Samtidigt tas också dokument in från berörda kommuner och handelsplatser för att sammanställa en så detaljerad nulägesanalys som möjligt.

Resultaten för varje handelsplats kommer att presenteras på de workshops som vi genomför på varje handelsområde under november månad, då diskuterar vi de olika verksamheternas behov, önskemål och vi brainstormar tillsammans kring vilka tjänster, åtgärder och möjligheter som kan vara av intresse för den specifika handelsplatsen, berättar Malin Hedlund, projektledare.

Hållbara arbetsresor
På gång just nu är nulägesanalysen, det vill säga lite inventering på arbetsplatsen vad det gäller resepolicy och vilka resesätt som är möjliga; cykel, buss eller bil  utifrån exempelvis parkeringsplatser och bussförbindelser säger Eva-Lena Eriksson, som arbetar på Värmlandstrafik och är projektledare för detta delprojekt. De första arbetsplatserna har nu också fått svara på en resvaneundersökning som innehåller bland annat frågor gällande arbetspendling, tjänsteresor och resfria möten.

Övriga finansiärer och aktiva partners i projektet är:
Karlstads kommun, Värmlandstrafik, Region Värmland, Trafikverket, Hammarö kommun, Storfors kommun, Kristinehamns kommun, Arvika Kommun, Säffle kommun, Grums kommun, Forshaga kommun, Kils kommun, Karlstad Innovation Park, Landstinget i Värmland

Mer information

Kontakta kommunens ansvarig eller någon av projektledarna:

Hammarö kommuns ansvarig 
Bertil Ahlin, miljösamordnare, projektsamordnare för Hammarö kommun
bertil.ahlin@hammaro.se

Labeat Bickaj, projektledare Hållbar samhällsplanering – mobility management i tidiga planprocesser
labeat.bickaj@karlstad.se

Eva-Lena Eriksson, projektledare Hållbara arbetsresor – att resa hållbart till, från och i arbetet
eva-lena.eriksson@varmlandstrafik.se

Malin Hedlund, projektledare Hållbara handelsresor – att resa hållbart till och från handeln
malin.hedlund@karlstad.se

Mikael Haster, huvudprojektledare
mikael.haster@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2017-07-26 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar