Övning för ökad kunskap om totalförsvaret

27 november 2019

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige - TFÖ 2020. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

· säkerhetsskydd,
· etablering av krisorganisation,
· krigsplacering av personal,
· kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

· Värna civilbefolkningen,
· Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
· Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Hammarö kommun deltar i Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs därför en Totalförsvarsövning (TFÖ 2020) där alla kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Nu under hösten har Hammarö kommun tillsammans med Räddningstjänsten Karlstadsregionen påbörjat övningen. Övningen ger oss möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret inom vår organisation så att vi kan klara av de uppgifter som kommunen har om vi skulle behöva gå in i höjd beredskap och krig.

Vill du veta mer om TFÖ 2020? Via länkarna nedan hittar du mer information.

Länsstyrelsen Värmland

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Krisinformation

MSB

Sidan uppdaterad: 2019-11-28 1 kommentarer

Kommentarer

  • Marianne Karlen 2019-11-27 17:13

    Jag skulle gärna vilja att ni övade på en evakueringssituation. Har funderat länge på hur det skulle gå att komma från ön samtidigt som alla andra hammaröbor.

Skriv en kommentar