Ny utemiljö på Vårstigens förskola

11 december 2019

Tidigare i våras besökte vi förskolan Vårstigen på Sätterstrand. Då var markarbetet igång för att påbörja skapandet av en tillgänglig och kreativ utemiljö, planerad av rektor och pedagoger. Det var full aktivitet i lek och utforskande i utemiljön redan då och mycket har hänt sedan dess.

Utemiljö på Vårstigen

Nu när vi är på återbesök har utemiljön färdigställts. Vi möts av sandlådor, utekök med vattenpumpar, låga bord med bänkar, balansbanor, klätterstockar, labyrinter av skärmväggar, utomhusdisco, en stomme i form av en kub att skapa föränderliga lärmiljöer i, kompisgunga och cyklar. Det har gjorts planteringar av buskar och träd med tanken att det ska tillföra ett pedagogiskt värde och utgöra spännande platser i leken. Olika markbeläggningar i form av plana och kuperade gräsytor, sand, stenmjölsgångar och asfalt erbjuder variation i utemiljön. Utomhus finns också vindskyddade platser för vila där barnen sover i sovsäckar.

Irene Malmgren Ingman, rektor på Vårstigen tycker att byggprocessen har varit smidig och samarbetet med projektledaren Johan Ahlström på Hammarö kommun och UTAB har fungerat bra.

Under delar av bygget med förskolan, som gjorts i olika etapper, har barn och pedagoger varit med och format förskolan och den utemiljö som nu är färdig.

- Barnen har hela tiden varit delaktiga och har tyckt att det varit spännande med de maskiner och anläggningsarbetare som varit på plats. Vårdnadshavarna är positiva till hur utemiljön tagit form och pedagogerna har en bra grund att utgå ifrån i uppdraget att erbjuda intressanta och varierade lärmiljöer både inomhus och utomhus, berättar Irene.

En förskola med många mötesplatser
I januari 2019 öppnade Vårstigens förskola. Förskolans fyra avdelningar heter Snödroppen, Vitsippan, Skogsstjärnan och Tussilago och i 1 januari 2020 öppnar en femte avdelning som får namnet Smörblomman.

Förskolan har ett projekterande arbetssätt och varje avdelning driver projekt utifrån barnens intressen kopplat till uppdraget i läroplanen. För att främja barnens fantasi, lek, skapande och uttryckssätt är materialet föränderligt och det finns många mötesplatser för gemensamt lärande. Pedagogerna strävar efter att erbjuda olika sätt att lära, att värdesätta och lyfta olika sorters kunskap och att det ges möjlighet att utforska ett intresseområde ur många olika perspektiv. Förskolan är barnens plats och varje barn ska uppleva att de är en tillgång i gruppen.

Planterade formklippta tujabuskar i utemiljön på förskolan.

Nyplanterade buskar i spännande form

Vårstigens förskola, utemiljö

Utekök och vattenlek

Utemiljön, med sittplatser, planterade buskar och träd

Sittplatser, buskar och träd

Utemiljö, men sandlåda, lådor med hinkar och spadar, stoplar, klätter hinderbana med mera

Sandlådor, utekök en kub att skapa spännande miljöer i och runt

Överblick över utemiljön, barkunderlag, labyrint m.m

Labyrint av skärmväggar

Avdelning, kreativa mötesplatser, med så kallade öar, sittgrupper, lekplatser med mera

Många mötesplatser inomhus

Projektor som visar en bild av en skog mot en vägg.

Projektorvägg där det visas olika miljöer- på bilden en skog

Pedagog scannar QR-kod med läsplatta över en kreativ mötesplats.

Barnen kan själva scanna QR-koder för att lyssna på musik

Ateljen inne på Vårstigens förskola. Bord med stolar, projektor som visar en färgglad bild

I ateljén står allt material framme

En kuddhörna, en lekö med djur, ett blått bord med färgglada klossar

Många öar för lek

Vindskyddade sovplatser för barnens vila

Vindskyddade sovplatser för utevilan

Sidan uppdaterad: 2019-12-11 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar