Värmlands Framtid

19 januari 2018

Värmlands Framtid är till för dig som är mellan 15 - 29 år och som varken arbetar eller studerar. Tillsammans vill vi hitta vägar för att du ska komma närmare arbete eller studier och så småningom egen försörjning. Syftet med Värmlands Framtid är att minska utanförskapet och arbetslösheten hos unga i kommunen.

I Värmlands Framtid jobbar vi med att stärka individen på olika plan för att personen ska känna sig redo att påbörja ett nytt liv. Det kan handla om att komma igång med träning till att hjälpa till att få rätt slags stödsamtal.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Komma igång i studier
  • Hitta praktikplats
  • Vägledning inför studier/arbete
  • Stödsamtal
  • Hjälp i kontakten med myndigheter
  • Söka jobb
  • Delta i aktiviteter i grupp eller enskilt (till exempel studiebesök, friskvård, social träning, körkortsteori)

 

Vill du veta mer?
Kontakta projektansvarig ungdomskonsulent
Anna Carin Wallin Bowen
Telefon: 070-290 07 27

Ungdomskonsulent
Niklas Mitander
Telefon: 073-063 32 14

Värmlands Framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från europeiska socialfonden (ESF) samlar länets alla kommuner för att motverka arbetslöshet hos unga. Vi arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta ett sätt att komma vidare helt utifrån individuella behov. Tillsammans görs en kartläggning och en handlingsplan för att hitta rätt väg framåt.

Klicka här för att läsa mer.

Sidan uppdaterad: 2018-01-19