Välkommen tillbaka till förskola och skola

17 augusti 2020

Snart så drar skolan igång och många börjar att återvända till vardagen. Vi hoppas att alla har haft en fin sommar och önskar både lärare, elever och barn välkommen tillbaka!

Skolstart

Snart så drar skolan igång och många börjar att återvända till vardagen. Vi hoppas att alla har haft en fin sommar och önskar både lärare, elever och barn välkommen tillbaka!

Tider för skolstarten

Här hittar du tider och information gällande skolstarten!

Fortsatt håll i och håll ut

Nu när många kommer att samlas igen så är det extra viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, sköta handhygien och att stanna hemma vid symptom. Vi uppmanas också att tänka på hur vi reser och gärna ta cykeln istället för bussen om vi kan.

Inom bildningsförvaltningen så fortsätter vi att följa utvecklingen. Vi har stabsmöte varje vecka där vi bland annat kollar och följer sjukfrånvaron i verksamheten. En rad olika åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom verksamheten har vidtagits. För att nämna något har bl.a. större sammankomster av personal ordnats på alternativa vis. Vi har under uppstartsdagarna två större sammankomster som genomförs på den egna enheten med digitalt stöd, istället för att genomföra dem som vi brukar göra i Folkets Hus och Gt-salen. Vissa träffar genomförs i mindre grupper och i större lokaler så att vi kan hålla avstånd. Rutiner för hämtning och lämning inom förskola och fritidshem har setts över och görs utifrån coronasäkerhet. Flexibla och annorlunda lösningar vid inskolning är ett annat exempel. Vårdnadshavare som är sjuka får inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola som ett ytterligare exempel. Föräldramöten genomförs digitalt eller genom filminspelning osv.

Som medarbetare eller vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta personal eller rektor vid frågor eller funderingar.

Samlad information om coronaviruset till dig som medborgare hittar du på hammaro.se/coronaviruset och samlad information till dig som medarbetare finns på insidan.

Sidan uppdaterad: 2020-08-17