Trafikinslussning på återvinningscentralen

8 maj 2020

Under de tre närmsta helgerna (9, 16, 22 och 23 maj) kommer en väktare från Securitas att slussa in trafiken på återvinningscentralen. Åtgärden genomförs i första hand för att minska smittorisken av covid-19 bland personal och kunder.

Vy över återvinnignscentralen
Hammarös återvinningscentral

Orsaken till trafikinslussningen grundar sig i att det är en återkommande hög belastning på lördagar där den ökade trafikbelastningen och ökningen av antal människor på anläggningen samtidigt försämrar säkerheten. Efter den 23 maj kommer åtgärderna att utvärderas och nytt beslut ska fattas i frågan.

Tänk på att allmänna rekommendationer gällande coronavirus även gäller på återvinningscentralen. Håll avstånd och stanna hemma om du har förkylningssymptom.

Sidan uppdaterad: 2020-05-08