Förslag på ny anläggningstaxa för vatten och avlopp

18 maj 2017

Ett förslag på en ny anläggningstaxa för vatten och avlopp har tagits fram. Frågan behandlas just nu i servicenämnden och vid ett beslut föreslås den att gälla från och med 1 januari 2018.

Bakgrunden till den förändrade anläggningsavgiften är att exploateringstakten på Hammarö är väldigt hög. Med dagens nivå på avgift så är varje ny anslutning underfinansierad det vill säga att avgiften räcker inte till för täcka kostnaderna.

Om all nybyggnation skulle ske i centralorten, där det redan finns många hus, skulle inte problemet bli lika akut. Hammarö växer i områden som inte är så tätbebyggt och det medför större kostnader.

Hittills har brukningsavgiften för vatten och avlopp, den avgift som alla som bor i en fastighet på Hammarö betalar, till viss del täckt kostnaderna men där har kommunen kommit till en smärtgräns där avgifterna inte kan höjas mer. Hammarö har idag en av landets högsta brukningsavgifter. 

Hammarö kommun har med hjälp av SWECO tagit fram en utredning om anläggningstaxan. Du hittar rapporten här.

Fram till 6 juni har invånarna i Hammarö kommun möjlighet att komma in med synpunkter på den nya anläggningstaxan genom att skicka ett mail till service@hammaro.se.

Sidan uppdaterad: 2017-05-29