Tyck till om cykelmiljön på Hammarö

20 juli 2020

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv och som genomförs av föreningen Cykelfrämjandet.

Två cyklister som blickar ut över en slänt.

Hur upplever du cyklingen i Hammarö kommun?
Bidra till undersökningen genom att fylla i enkäten för Cyklistvelometern 2020.
Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti

2020. Resultatet presenteras under hösten 2020.

Du hittar länken till enkäten på: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

 

 

Sidan uppdaterad: 2020-07-20