Tullhusgatan stängs av

3 mars 2020

Karlstad kommun fortsätter med byggnationen av Vikenförbindelsen och nu påbörjas arbetet med att förbättra framkomligheten på Tullhusgatan. Därför stängs den av helt för fordonstrafik från och med 5 mars till juni. Detta påverkar våra Hammaröbor som planerar att resa till centrala Karlstad, framförallt med bil.

Tullhusgatan Karlstad
Foto karlstad.se

För att kunna genomföra de arbeten som ska göras på ett så snabbt och säkert sätt som möjligt kommer Tullhusgatan att stängas av i sin helhet från Löfbergscirkulationen ned till korset med Packhusallén/Sjömansgatan  Cirkulationsplatsen kommer att vara öppen så att det går att svänga mot Trädgårdsgatan, Tolagsgatan eller köra tillbaka mot Hamngatan. Busstrafik och transporter leds om via en tillfällig väg. Gång- och cykeltrafik kommer fortfarande kunna ta sig fram.  Preliminärt beräknas Tullhusgatan kunna öppna igen i juni.

Följ arbetet och läs mer om projektet här!

Sidan uppdaterad: 2020-03-03