Trafikstörning Lövnäsleden

13 maj 2019

För att parkeringar vid och runt Hammarlundens skola inte ska påverkas när mängden yrkesarbetare vid Hammarlunden ökar kommer en tillfällig parkering anläggas söder om Lövnäsleden mittemot den nygjorda infarten för byggtrafik. Det kommer bli en parkering som endast används av de som bygger idrottshallarna och senare den nya F-6-skolan.

Under dagen kommer trafiken påverkas under en kortare period med begränsad framkomlighet i samband med att en maskin som ska röja undan vegetation släpps av. Under den tiden kommer vägvakter finnas på plats.

Arbetet med parkeringen i sin helhet kommer pågå måndag 13 maj till torsdag 16 maj. Under de dagarna kommer lastbilstrafiken öka i och med inkörningen av grus till parkeringen. För att underlätta för er trafikanter i morgontrafiken kommer arbetet börja utföras mellan klockan 08:30 och 09:00. Under dessa dagar kommer vägvakter finnas på plats.

Vidare information om byggnation på Hammarlunden

Glöm inte heller att ni kan prenumerera på nyheter gällande byggnationen på Hammarlunden genom att registrera er mejladress. Klicka här för att läsa mer. 

Sidan uppdaterad: 2019-05-13 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar