Korna har flyttat in på strandängen

16 maj 2019

Äntligen är korna på plats vid strandängen utanför Hammarö kyrka och skärgårdsmuseet. Historiskt har strandängen betats, men när betet upphörde växte strandängen igen.

För att återskapa strandängen, gynna biologiska värden och det öppna kulturlandskapet gjordes restaureringar 2015–2016. Då togs skog bort och vassvegetationen frästes för att skapa en så kallad blå bård längs strandremsan som vuxit igen sedan betet upphört.

Nu sköter korna driften och ser till att strandängen inte växer igen samt trampar ner och betar i strandzonen så den blå bården hålls öppen. På så sätt bidrar betesdjuren också till bra miljöer för flera fåglar, fiskar och växter.

Ta gärna en promenad eller cykeltur längs pilgrimsleden, njut av landskapet, spana på fåglar och hälsa på de nya invånarna på strandängen.

Sidan uppdaterad: 2019-05-16 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar