Sommar och covid-19 - information till vårdnadshavare

17 juni 2020

Nu har sommaren kommit på riktigt och för många så närmar vi oss semestrar. Inför ledigheten så vill jag göra en kort uppföljning av coronaläget i kommunen.

Skolstart

Vi har fortfarande haft en långsam spridning i vår kommun vilket vi naturligtvis är mycket glada för. Vi ser dock en ökning i andra kommuner i Värmland. Det är därför väldigt viktigt att vi fortsätter hålla i och hålla ut även under sommaren så att vi inte får en stor ökning då. Jag vill också påminna om att restriktionerna om att hålla avstånd även gäller utomhus så att vi tänker på det om vi umgås ute såväl på jobbet som privat. Det är viktigt att tänka på att hålla avstånd till andra på stränder, badplatser och hamnar. På badplatser och på andra platser där många människor samlas, är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning.

Angående den senaste informationen från myndigheterna så har de lättat på reserestrektionerna för inlandsresor inom Sverige from den 13 juni för symptomfria personer.

Samlad information till dig som medborgare finns på hammaro.se/coronaviruset.
Som tidigare gäller det fortsatt att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun. Nedan följer lite sammanfattning och uppdatering kring tidigare nämnda förhållningssätt att tänka på i sommar.

Om coronavirus och smitta

  • Om man är sjuk ska man stanna hemma. Det gäller såväl barn som personal och även om man bara känner sig lite sjuk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta minst 20 sekunder varje gång. När man tvättar händerna noga en längre stund med tvål så dödar man viruset. Då minskar man risken att bli sjuk och att smitta andra. Om det inte finns tvål och vatten så är handsprit också jättebra.
  • Om man nyser eller hostar, gör det i armvecket.

 

Håll i och håll ut

Coronaviruset har pågått under en längre tid nu men än är det inte över. Det är därför viktigt att vi fortsätter att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Det pågår en ökning av antal fall i Värmland. Med anledning av det så vill vi påminna om att alltid stanna hemma vid symptom och stanna hemma 48 timmar från att man känner sig symptomfri.

48 timmar symptomfri

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar.

Friska barn och personal kan gå i förskola/fritidshem

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska barn eller personal ska stanna hemma från förskola/fritidshem. Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola och fritidshem som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det dock extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Om ett barn insjuknar under dagen på förskolan/fritidshemmet ska barnet gå hem så snart som möjligt

Personalen kontaktar då barnets vårdnadshavare och bedömer om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Vårdnadshavare måste vara friska för att hämta och lämna sina barn på förskolan
Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller fritidshem. Vi vill påminna om att det alltså inte är okej, inte ens om hämtning och lämning sker utomhus.

Hur skiljer jag på om jag/mitt barn är förkyld eller har vanlig pollenallergi?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.
Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.
Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Barn och unga drabbas i lägre utsträckning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19. Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats i för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.

Pressträffar under sommaren

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hållit pressträffar varje helgfri vardag sedan början av mars med anledning av covid-19-epidemin.

Under sommaren, från och med nu, hålls pressträffarna tisdagar och torsdagar klockan 14.00. Ytterligare information finner du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Avslutningsvis vill jag tacka för att vi tillsammans hjälps åt i en minst sagt annorlunda och besvärlig tid. Jag önskar alla en trevlig sommar!


Hälsningar
Björn Svantesson, förvaltningschef

Sidan uppdaterad: 2020-06-17