Har du koll på vad som gäller för kommunens snö- och halkbekämpning?

22 januari 2021

Så här i vintertid är kommunens ambition att du ska få så god standard som möjligt när snö och halka råder. Kommunen följer en viss prioriteringsordning för plogningen av vägar och i de fall du som privat person behöver extra sand för att halkbekämpa någon yta finns sandningslådor utplacerade runt om i kommunen där du kan hämta sand.

snöplog2.JPG

Prioriteringsordning vid plogning av vägar

Plogningen av vägar prioriteras enligt följande ordning och snödjup vid snöfall:

  1. Gång- och cykelvägar 4 cm
  2. Huvudvägnätet 6 cm
  3. Medelstora gator 6 cm
  4. Lokalgator 8 cm

Kommunens sandningslådor
Om du behöver hämta sand kan du enkelt se vart lådorna är utplacerade genom en ny karttjänst. Lådorna är markerade med Hammarö kommuns logotyp.

Du når kartan och kan läsa mer om kommunens snö- och halkbekämpning via länken nedan.

Kommunens snö- och halkbekämpning.

Sidan uppdaterad: 2021-01-22