Våra nya skolor och förskolor växer fram

29 juni 2020

Nu börjar flera av våra nya skolor som vi bygger i kommunen växa fram. Just nu pågår byggnation av Hammarlunden F-6, Götetorps skola och Annebergs förskola. Projektet Mörmoskogens förskola är precis i sitt startskede med projektering och förberedande markarbeten inför byggstart som är planerad till slutet av augusti.

Byggställning, cementbil och vy över byggnationen av Hammarlunden F-6 skola.
Bild över Hammarlunden F-6 stommontage

Hammarlunden 

På Hammarlunden har vi byggt två sammanhängande idrottshallar. Den ena togs i bruk som tillfällig ersättningsskola vid årsskiftet, den andra färdigställdes i maj och kommer fungera som idrottshall för skola och föreningsliv.

Byggnationen på Hammarlunden fortsätter med den nya F-6 skolan, där väggar, tak och fönster för de första byggetapperna är monterade. Ett uteklassrum är färdigställt och öppnat för undervisning. Under sommaren fortsätter arbetet med ytterligare gjutning av grundplatta, montage av trappor och betongväggar.

Bild: Uteklassrum på Hammarlunden

Annebergs förskola

Den 3 februari togs det första spadtaget för Annebergs förskola och därefter har byggnationen löpt på i rask takt. I början av juni fick man tätt hus, en milstolpe som innebär att stomme, fasad, fönster och tak är så pass färdiga att det går att börja jobba inomhus. Invändigt pågår nu installationer av värme, vatten och sanitet samt montage av innerväggar. Efter semestern startar man upp igen med bland annat balkonger och fasaden som ska kläs i Kebonypanel. Det är en miljövänlig och hållbar träpanel som med tiden utvecklar en silvergrå patina.

Bild: Annebergs förskola

Bild: Påbörjad utemiljö på Annebergs förskola

Götetorps skola F-6

På Götetorp har den första delen av grundplattan gjutits och husets stomme har börjat resas. De närmsta veckorna ska bjälklaget i betong, såkallat HDF-bjälklag, monteras. Parallellt med skolan bygger vi också ett skyddsrum, vilket kräver mycket armering och betong för att få en säker och robust konstruktion. Efter sommaren fortsätter man att resa stommen till skolan som ska stå klar senhösten 2021.

Bild: Gjutning av plattan på Götetorps skolan F-6

Övrigt

Förutom nya skol- och förskolebyggnader kommer även utemiljöerna att bli nya, miljlöer som främjar lärande, delaktighet, trygghet och fysisk aktivitet. Under våren genomfördes därför en utomhusworkshop med skol- och driftspersonal i syfte att få information och gemensam syn på pedagogiska, tekniska och driftsmässiga aspekter.

Du vet väl om att du kan läsa mer om skolprojekten på vår hemsida hammaro.se/hammaro-vaxer

Sidan uppdaterad: 2020-06-29