Se upp för badklådan på stranden

15 juli 2018

Vi har fått in rapporter från badgäster som drabbats av badklåda. De badplatser som det gäller är Mörudden, Stockholmsudden, Västra Söön, Getingberget, Lillängsviken, Rud Ängen och Fjärde strand men var försiktig även vid Hammarös andra stränder.

Badklåda eller simmarklåda är en ofarlig och självläkande parasitorsakad åkomma, som kan drabba människan vid bad i sötvattensjöar. Åkomman orsakas av cerkarier – ett av larvstadierna hos en inälvsmask, där sjöfåglar är huvudvärd och vissa sötvattensnäckor mellanvärd. Cerkarierna ger snabbt upphov till ett kliande utslag, som kan påminna om myggbett. Detta utslag brukar finnas kvar i ca 1 vecka. 

Badklådan är inte smittsam från person till person. Parasiterna finns mest på grunt vatten och därför drabbas barn mer än vuxna. 

På länken nedan finner du mer information om badklåda. Där kan du även rapportera in till oss om problem med badvattenkvaliteten på någon av våra kommunala badplatser till exempel badklåda eller algblommning.

Information badklåda

Tänk på att under sommaren kan även algblomning förekomma. Klicka här för att läsa mer om algblomning.

Miljö- och byggförvaltningen har utför provtagning av badvattnet vid flera av kommunens badplatser. Det visade sig att vattnet är tjänligt vilket är ett positivt resultat och innebär att det är ofarligt att bada. Klicka här för att ta del av resultatet av kvalitén på badvattnet.

 

Sidan uppdaterad: 2018-07-18 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar