Välkommen på tidigt samrådsmöte

28 november 2019

Hammarö kommun arbetar med en vägplan för att öka trafiksäkerheten på Rudsvägen och Lindenäsvägen.

I och med den planerade utbyggnaden på östra Hammarö kommer trafiken att öka på väg 561 och väg 566. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och möjliggöra för fler människor att resa hållbart vill Hammarö kommun anlägga en gång- och cykelväg längs den aktuella sträckan. Dessutom planerar kommunen att höja standarden på några hållplatser längs Rudsvägen.

För att öka trafiksäkerheten för bilister planeras en liten breddning av Lindenäsvägen. Ny sträckning av Rudsvägen förbi Östanås, samt mindre kurvförbättringar.

Ett tidigt samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 5/12 kl 17:00 i Sessionssalen (Kommunhuset, Mörmovägen 5, Skoghall).

En inbjudan kommer att gå ut till berörda markägare, men alla intresserade är välkomna på samrådsmötet.

Vid samrådsmötet kommer kommunen att presentera samrådsunderlaget för vägplanen samt dess formella handläggning. De närvarande får tillfälle att lämna synpunkter på samrådsunderlaget. Efter den allmänna informationen finns möjlighet till enskilda samtal för de som så önskar.

Synpunkter på samrådsmaterialet kan även lämnas via brev till Serviceförvaltningen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller via e-post till service@hammaro.se, senast den 20/12.

Samrådsmaterialet finns även tillgängligt vid kontaktcenter hos Hammarö kommun.

Upplysningar lämnas av projektledare Lars-Åke Tärnbro på tel. 054-51 55 59.

Klicka här för att ta del av Samrådsunderlaget.

Vill du se kartan i större format kan du klicka här

Sidan uppdaterad: 2019-11-28 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar