Provsvar har kommit - ingen coronasmitta hittad hos eleven

6 mars 2020

Vi har nu fått kännedom om provsvaret från den elev som testats för coronavirus. Resultatet visar att eleven inte är smittad.

Den klass och de elever som har hållits hemma i väntan på svar kan från och med måndag återvända till ordinarie undervisning.

Fortsatt information om coronaviruset uppdateras löpande på hammaro.se. 

Sidan uppdaterad: 2020-03-08