Provsvar har kommit - ingen coronasmitta hittad hos eleven

6 mars 2020

Vi har nu fått kännedom om provsvaret från den elev som testats för coronavirus. Resultatet visar att eleven inte är smittad.

Ham 7-9.jpg

Den klass och de elever som har hållits hemma i väntan på svar kan från och med måndag återvända till ordinarie undervisning.

Fortsatt information om coronaviruset uppdateras löpande på hammaro.se. 

Sidan uppdaterad: 2020-03-08