Positivt delårsbokslut för Hammarö kommun

5 oktober 2020

Efter ett tufft ekonomiskt läge med flera besparingsåtgärder till följd så visar nu delårsbokslutet positivt för Hammarö kommun. Den beräknade årsprognosen visar just nu plus 36 miljoner enligt augusti månads delårsbokslut.

Ekonomisk graf.

- Vi är mycket glada för resultatet! Verksamheten och våra medarbetare har gjort ett bra jobb och varit återhållsamma och gjort de åtgärder som de varit ålagda. Samtidigt så vet vi att vi fortfarande har en tuff tid framför oss kvar så vi kan inte slappna av än, säger Caroline Depui, kommundirektör.

- Vi är många som har kämpat för detta så det är oerhört glädjande att få resultat och se att det är över förväntan, säger Solweig Gard, ordförande i kommunstyrelsen.

Statliga medel och lindrig Coronapåverkan ger extra tillskott

Precis som andra kommuner så har Hammarö kommun fått statliga medel som kompensation för coronapåverkan.

- Vi har tack vare våra medarbetare och ett gott stabsarbete, hittills klarat coronapåverkan väl vilket har gjort att vi inte har behövt använda alla statliga medel som vi har fått. Vi är exempelvisen en av få kommuner i Värmland som inte har haft någon smitta alls inom äldreomsorgen, vilket är jättebra, säger Caroline Depui. Det har gjort att vi hittills inte har haft så mycket extra kostnader samtidigt som en del planerat verksamhetsarbete har fått skjutas fram.

Resultatet innebär minskad upplåning för kommunen

Även om resultatet är positivt för kommunen så kvarstår fortfarande 2021 års budget med fler planerade besparingar.

- Överskottet kommer att läggas på de investeringar som kommunen redan har igång och är jättebra för att kunna minska kommunens upplåning. Det viktiga är att vi fortsätter hålla i och vara återhållsamma och att vi fortsätter göra allt vi kan för att minska smittspridningen av corona så kan vi ha ett helt annat ekonomiskt läge i kommunen inom några år. Det är dit som vi vill nå, säger Solweig Gard, kommunstyrelsens ordförande.

Delårsbokslutet fastställs av Kommunfullmäktige den 26 oktober

Hela delårsbokslutet publiceras på kommunens webbplats efter att det fastställts av Kommunfullmäktige den 26 oktober.

Sidan uppdaterad: 2020-10-05