Planer för gång- och cykelvägen till Rud

13 september 2017

Hammarö kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hallersrud och Rud. Från början presenterades tre förslag på hur vägen skulle kunna gå som vi senare arbetat vidare med. Efter diskussioner inom kommunen och med berörda markägare kom vi fram till en vägdragning.

Vi trodde att frivilliga markupplåtelseavtal med berörda markägare skulle vara det snabbaste sättet att kunna bygga vägen. Trots omfattande diskussioner har vi bara lyckats få in ett fåtal påskrivna avtal. Vi är tacksamma för den i många fall positiva respons som vi fått men inser att det inte kommer att gå att lösa alla frågor inom rimlig tid. Hammarö kommun planerar därför nu en planprocess för gång- och cykelväg Hallersrud-Bärstad-Rud. Vi planerar att påbörja en vägplan för ombyggnation av väg 561 tidigare än vad som var tänkt. Beslut om att starta arbetet med vägplanen kommer förhoppningsvis att tas av kommunstyrelsen under hösten. Denna vägplan kommer att innefatta gång- och cykelvägen. Under arbetet med vägplanen kan den idag planerade sträckningen av gång- och cykelvägen förändras. Hur lång tid det tar innan vi kan börja bygga beror på hur allmänheten tar emot de planer som kommer fram under processen. Vi hoppas att en byggstart av projektet kommer att ske under 2019. 

Sidan uppdaterad: 2017-09-13 15 kommentarer

Kommentarer

 • Magnus 2017-09-13 20:37

  Hej! Bra hammarö kommun att ni går vidare när inte markägarna skriver på. Men jättwtråkigt för alla våra undkomma som är fast ute på Rud. Då vi föräldrar inte vågar låta dom cykla efter vägen in till Lövnäs. Tråkigt att det tar ytterligare 2 år innan arbetet kan påbörjas. Finns det ingen etapp som går att påbörja innan? Avslutar med onda ögat till de markägarna som inte skriver på. 😐

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-09-14 08:59

  Hej Magnus! Att bygga småetapper där det inte finns tydliga start och målpunkter skulle inte bli ett bra resultat. Det är bättre att planera hela sammanhängande sträckor via vägen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-09-14 11:44

  Hej! Bra! Synd att det dröjer så länge bara. Hoppas att kommunen ser till att förtäta busstrafiken som en trafiksäkerhetsåtgärd snarast! Detta bör kunna ske omgående eftersom det även funnits planer på detta länge också och där är det ju bara två parter inblandade. Om kommunen ser till att det finns busstrafik värd namnet kan detta även minska på trafiken totalt sätt. Det kommer även kunna utnyttjas av barn och äldre som kanske främst ligger i riskzonen som oskyddade vägtrafikanter annars. Kommunen måste nu visa att man tar ansvar för trafiksäkerheten. Snälla -se till att detta sker! Med vänlig hälsning, Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-09-15 12:46

  Hej Fredrik! På Hammarö är det Värmlandstrafik som sköter kollektivtrafiken. Trafiken i Värmland bekostas av Värmlänningarna gemensamt via Landstinget som står för 50% och kommuner för 50%. Kommunen för ständigt en dialog med Värmlandstrafik för en utveckling och effektivisering av trafiken. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-09-16 11:45

  Hej Amanda! Kan du inte vara lite mer konkret gällande busstrafiken på sträckan Jonsbol-Lövnäs-Rud. Eftersom som det nu kommer dröja med cykelbanans färdigställande så skulle ju utökad busstrafik vara en tydlig signal från kommunen att man inser problematiken och att man tar den på allvar. Ett alt är att förlänga linje 901 ut till Rud (med samma täthet) på försök från snarast möjligt och under den tiden det tar att färdigställa cykelbanan.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-09-18 08:16

  Hej igen Fredrik! Vi tar din synpunkt vidare till kommunstyrelsen så att de kan ha med ditt förslag i beräkningen och har möjlighet att undersöka detta inför den kommande planeringen och utvecklingen av kollektivtrafiken på Hammarö. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Marie 2018-10-10 11:00

  Hej! Hur går det med de här planerna, det var nu ett år sedan det här skrevs, vad har hänt? Har arbete med vägplanen påbörjats? Kommer det att komma ut på samråd till allmänheten? Hur ser tidsplanen ut just nu? Vi är många boende ute på Rud som undrar och längtar efter en cykelväg för att underlätta vardagen och slippa köra bil till och från förskolan/skolan på Bärstad tex. Uppdatera oss:)

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-10-10 15:11

  Hej Marie! Arbetet med vägplanen har börjat och ett tidigt samråd kommer troligtvis att ske under vintern eller framåt våren 2019. Det slutliga samrådet kommer eventuellt att ske i slutet av 2019 och i bästa fall kan planen vara klar för fastställande av Trafikverket i början av 2020. Efter att planen blivit klar har kommunen fem år på sig enligt väglagen att starta byggnationen. Det kommer att behöva göras en samordning med ombyggnation av Rudsvägen men vårt mål är att bygga cykelvägen så snabbt som möjligt. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2018-10-10 17:31

  Hej! Bra att ni jobbar vidare och hoppas verkligen att detta är ett prioriterat arbete på riktigt. Väntar spänt på vilka busstider den nya busslinjen ut mot Rud får. Har sökt på Värmlandstrafiks hemsida men inte hittat något om detta. Hoppas det även blir kväll vardag och helg. Mvh Fredrik

 • Marcus 2019-05-06 09:56

  Hej! Det är många som är intresserade av hur det här arbetet går. Kan Hammarö Kommun ge en uppdatering om läget när det gäller arbetet med förbättrade kommunikationsmöjligheter till och från Rud? Dvs bilväg, GC-väg och buss. Hälsningar Marcus

 • Fredrik 2019-05-06 11:49

  Hej! Håller med Marcus! Sen hoppas jag att busstiderna justeras mer till kvällstid. Mitt förslag är att ta bort några turer dagtid och lägg dom på kväll istället typ fram till 21-22. Varför inte även prova helg kväll/natt? Jag tror att behovet är större då än de turer som går idag. Mvh Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-05-07 08:17

  Hej Marcus! Arbetet med vägplanen har börjat och ett samråd kommer att ske under 2019. Det slutliga samrådet kommer eventuellt att ske i slutet av 2019 och i bästa fall kan planen vara klar för fastställande av Trafikverket i början av 2020. Efter att planen blivit klar har kommunen fem år på sig enligt väglagen att starta byggnationen. Det kommer att behöva göras en samordning med ombyggnation av Rudsvägen men vårt mål är att bygga cykelvägen så snabbt som möjligt. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-05-07 10:32

  Hej Fredrik! När det gäller synpunkterna angående busstider hänvisar vi till Värmlandstrafik men jag skickar de även till vår kollektivansvarig. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Fredrik 2019-05-09 16:30

  Hej igen! Tidigare har det sagts mig att det är kommunen som står för kostnader och planering för bussturerna/tider ut mot Rud. Den turen är inget som Värmlandtrafik bestämt själva med anledning av att det inte är av ”regionalt intresse”. Värmlandstrafik hänvisar även nu tillbaka till kommunen ang detta. Mvh Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-05-10 13:00

  Hej Fredrik! Okej. Det får vi kolla upp med vår kollektivansvarige som är åter nästa vecka. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar