Omledning av infarten till Hälltorp

12 januari 2018

Utfarten från Blommerudsvägen mot Slängomvägen kommer att stängas av för trafik under perioden 12 januari till 31 januari.

Trafiken kommer under perioden att ledas om via Djupsundsvägen. Vägmärken kommer att sättas upp. Orsaken till avstängningen är att ett VA-arbete ska utföras i Blommerudsvägen. Arbetet utförs av Sten & Vägarbeten AB på uppdrag av Hammarö kommun. 
Trafik till och från Dahliavägen och Liljevägen kommer att kunna köra på den lilla gång- och cykelväg som går in från Slängomvägen. VA-arbetet kommer senare att fortsätta på gång- och cykelvägen utefter Slängomvägen. Det innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet på Slängomvägen under februari och mars.

Vi ber alla trafikanter att vara extra uppmärksamma och ta det försiktigt under tiden för arbetet.

Karta över området

 

Sidan uppdaterad: 2018-01-12