Elev testad för coronavirus på Hammarö

5 mars 2020

En elev på Hammarlundens 7-9 skola gick igår hem efter att ha känt förkylningssymptom. Eleven har varit med på samma buss som det coronasmittade paret i Karlstad. Som en extra försiktighetsåtgärd och för att minska eventuell oro i väntan på provsvar så fick även resten av klassen och de elever som haft undervisning tillsammans stanna hemma idag. Eleverna får undervisning hemifrån fram tills att vi får provsvar.

Barn äter korv med bröd

Vid frågor från vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare har frågor angående ditt barns förskola/skola så ska du i första hand kontakta rektor eller skolsköterska. Om du är frisk och har frågor angående coronavisruset så ring i första hand 113 13. Om du är sjuk och har frågor så ring istället 1177.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer där man också kan få ytterligare information. Mer information om coronaviruset uppdateras också löpande på vår webbplats, hammaro.se och vårt intranät insidan. 

Sidan uppdaterad: 2020-03-05