Ny taxa för kart- och mättjänster

20 december 2019

Från och med 2020-01-01 har Hammarö kommun en ny taxa för kart- och mättjänster.

bild 235.jpg

Ny timtaxa är beslutad till 1200 kronor.
Flera av tjänsterna utförs mot fast taxa.
I den nya taxan har även regler kring utförande och beställning beslutats. Exempelvis ska alla nybyggnadskartor produceras av Hammarö kommun och beställning av kart- och mättjänster ska i första hand göras via e-tjänster.

Klicka på länken för att läsa mer om taxor och mättjänster

Sidan uppdaterad: 2019-12-20 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar