Nu höjs skatten - så här kommer vi att använda pengarna

20 januari 2020

År 2020 kommer att bli ett tufft år ekonomiskt. Det gäller flera kommuner i Sverige och så också för vår. Nu i januari så höjer vi skatten. Det kommer du som Hammaröbo att märka i ditt nästa lönebesked.

Hammarö är en attraktiv kommun att bo i och har växt kraftigt under de senaste åren. Fler invånare innebär ökade krav på kommunal service. Det finns ett behov av att både bygga, rusta upp och hitta nya infrastrukturlösningar. Allt detta kostar pengar.

Skattehöjningen på 1,50 motsvarar 60 000 000 kronor och kommer dels att gå till att täcka kommunens nuvarande behov av pågående projekt så som bygge av ny skola på Hammarlunden och Götetorp, ny förskola på Anneberg samt det nya särskilda boendet på Djupängen. Det finns också fler projekt som inte kommit igång än.

Det finns så klart flera anledningar till att kommunens ekonomi är som den är. Götetorpsskolan brann för 5 år sedan. Många av kommunens lokaler har visat sig vara i dåligt skick så vi har tvingats till dyra nödlösningar så som tillfälliga moduler till skolorna. Och allt detta sker på samma gång samtidigt som den demografiska utvecklingen gör att vi behöver bygga ännu mer förskolor, skolor och äldreboenden. Även idrottshallar är något som vi har fått bygga nya på senare år.

Skattehöjningen är det första steget till en bättre ekonomi men kommer inte att kunna täcka allt. Fler besparingar kommer att behöva göras. Vilka det blir är upp till politikerna att besluta om. När vi blickar några år framåt så ser vi istället en kommun i mycket gott skick, som inte bara har bra verksamhet utan också bra lokaler, och det är det som vi strävar efter.

Sidan uppdaterad: 2020-02-03