Nu börjar konturerna av Götetorps nya F6 skola synas på allvar

7 april 2021

Flera av skolprojekten börjar ta form på Hammarö och i förra veckan välkomnades medarbetare att se sig om på Götetorps nya F-6 skola. Rektor Camilla Kristiansson var en av flera besökare som med stolthet fick se sin nya skola både invändigt och utomhus.

Götetorps nya skola F-6 utanför skolan
Foto: Götetorps nya F-6 skola

-Det känns fantastiskt kul att se skolmiljön ta form. Ytorna upplevs rymliga och ljusa. Här finns en miljö som inbjuder till lärande, samarbete och kreativitet, säger Camilla.

Med plats för 350 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6 blir Götetorps nya F-6 skola avlång och tvåparalellig vilket innebär att den byggs i två plan. Den nya skolan beräknas stå färdig sen höst 2021 men redan nu börjar inomhusmiljön få väggar och material på plats.

Camilla berättar att arbetslagsarenorna är ritade för att skapa trygghet där pedagogerna har god överblick över eleverna under skoltid och fritidshemtid.


Camilla Kristiansson, rektor Götetorps skola och Joakim Axelsson, biträdande rektor Götetorps skola ser sig om på verksamhetsbesöket. 

-Samtidigt ska elevernas lärandemiljö upplevas både lugn och kreativ. Det ska finnas plats att samlas och plats att dra sig undan.

Snart förbesiktning och skolan börjar få liv

Just nu pågår arbetet med att förbereda så mycket som möjligt inför förbesiktningen 13 april. Byggarbetarna arbetar för att göra klart de olika etapperna som byggnaden är uppdelad i under projektets gång. De sista kompletteringarna, montage, målning av utrymmen och väggar och flytspackling utförs innan förbesiktningen.

På utsidan av byggnaden fortsätter markarbetet och montaget av solavskärmning och automatiska motordrivna markiser. Camilla berättar att utemiljön är skapad för att vara varierad med olika zoner för lek och för att utveckla kreativitet, på samma sätt som inomhusmiljön.-Det har varit en process och ställningstaganden längs vägen där olika yrkeskategorier från skolan varit med och deltagit i byggprocessgruppen och gett sitt perspektiv.

Efter att ha vandrat runt och sett sig om, fotat och pratat med medarbetare och projektledare känner sig Camilla upprymd och förväntansfull.

-Känslan när vi besöker skolan idag är att det känns riktigt bra. Om vi har lyckats vet vi först när skolan är fylld med våra elever och vår personal.

Fler bilder från besöket


De sista kompletteringarna pågår i etapp 1.


I etapp 2 pågår montage av kapprumsinredare, hyllsystem och wc-komplettering.


Götetorps nya skola F-6 utanför byggnaden. 

Götetorps nya skola F-6 fasad utomhus. 

Sidan uppdaterad: 2021-04-07