Lövnäsparken får en uppfräschning

15 oktober 2020

Under sommaren efterfrågade vi idéer och önskemål om hur du som Hammaröbo och besökare vill att Lövnäsparken ska förnyas och utvecklas under hösten. Vi fick in massor med bra förslag och efter de förutsättningar som finns har vi försökt att förverkliga de önskemål ni har. Vi ser fram emot att skapa en park där så många åldrar som möjligt vill leka, sporta och trivas.

Klätterställning med rutchkana i lövnäsparken

Det här kommer vi göra i parken under hösten

Tennis, basket och innebandy

Tennisplanen får ny asfalt, nya stolpar och nytt nät. På vardera halva av tennisplanen så kommer det finnas möjlighet att spela innebandy eller basket. Vi kommer även ställa ut målburar och sätta upp basketkorgar.

Gungor och utegym

Vi fick in flera önskemål om ett utegym. Därför kommer vi montera en gymställning, för träning med egen kroppsvikt i parken. Den kommer att placeras ungefär där den befintliga sandlådan är idag.
Parken kommer även få en vippgunga för lite större barn så man kan gunga tillsammans.
Den befintliga gungan kommer vara kvar ett tag till och även klätterställningen som finns i parken idag kommer att vara kvar, men eventuellt förnyas något.


 

Bilder: Vippgunga och gymställning

För de allra yngsta

En ny lekyta för de allra yngsta barnen kommer att anläggas i parken. På den ytan kommer det att finnas:

 • Lekhus
 • Karusell
 • Sittplatser
 • Sandlåda
 • Klätterpyramid
 • Flisunderlag

 

Kullar för fartlek

Den befintliga kullen i parken, som idag är en populär pulkabacke snöiga vintrar, kommer att breddas åt sidorna i olika nivåer. Detta för att skapa möjlighet till fartlekar och för att rama in lekytan ytterligare.

Åk inlines, kicka eller gå runt parken

Ni var fler som önskade ny asfalt runt den befintliga promenadslingan i parken och så kommer det bli. För ökad tillgänglighet så kommer gångslingan att breddas till 2,5 meter. Vilket ger möjlighet att åka inlines, kicka runt på sparkcykel eller bara mötas utan att krocka med varandra.
Rumskänsla och inramning av parkens lekytor skapar vi genom att plantera buskar, träd och perenner. I kullarna kommer vi sätta krokuslökar så att kullarna sprakar av färg under våren.

Belysning för tillgänglighet och trygghet

För att det ska kännas tryggt och öka tillgängligheten så kommer vi sätta upp belysning i parken och vid två av gångvägarna in till parken från Långnäsvägen.
Gångvägen in till parken från Lindervägen får belysning i samband med att vi byter gatubelysningen på Lindersvägen.

Vi har även utökat belysningen på flera av våra lekparker runt om på Hammarö. Även Skoghallsparken, Jonsbols lekpark och Skogåsparken har fått belysning.

Under pågående arbete i parken

För att det ska bli tryggt att vistas i Lövnäsparken under pågående arbete så har vi hägnat in vissa delar av parken. Vi har även satt upp hänvisningsskyltar där det finns behov. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart i slutet på november.

 

Bild: Kartskiss över Lövnäsparken

Beskrivning av karta:

 1. Gymställning
 2. Vippgunga
 3. Lekyta för mindre barn
 4. Fartlek i kullar
 5. Tennisplan, men möjlighet till basket och innebandy
 6. Befintlig klätterställning
 7. Befintlig gunga

 

Har du frågor om arbetet i parken är du välkommen att kontakta:
Jenny Högberg, Produktionsplanerare och parkingenjör
Mejla: Jenny.hogberg@hammaro.se
Ring: 054- 51 55 51

Sidan uppdaterad: 2020-10-16