Linjeförändringar i kollektivtrafiken

7 december 2018

Hammarötrafiken uppvisar den största ökningen inom Värmlandstrafiks kollektivtrafik i länet, en utveckling vi är glada och stolta över. Det är ett kvitto på att hammaröborna ser kollektivtrafiken som ett positivt och smidigt alternativ för daglig pendling till arbete och studier. Nu utvecklar Värmlandstrafik trafiken ytterligare.

Från och med tidtabellskiftet söndag 9 december gör Värmlandstrafik några förändringar i linjesträckningarna i kommunen.

Utökad trafik på linje 911 till Rud
Ett ökat bostadsbyggande och utflyttning till området har gjort att efterfrågan kraftigt ökat på en utökad kollektivtrafik i denna del av kommunen. Linjen kommer att fortsätta via Östanås och Toverud och vänder vid Rud. Tidsjusteringar och passning görs till bytespunkten i Jonsbol och till skolorna, i första hand vid Bärstad.
Klicka här för att se tidtabell.

Ringlinjen 915 på Nolgård tas bort
Den tiominutersslinga som buss 915 gjort på Slängomvägen på Nolgård dras in på grund av för litet resandeunderlag. Resenärer hänvisas istället till Jonsbols bytespunkt där samtliga bussar passerar. Linjen tas bort från och med söndag 9 december.

Ny sträckning anropsstyrd linje 910
En ny separat anropsstyrd linje körs till Tynäs. Denna linje går inte som tidigare ut till Rud och tillbaka, den sträckan trafikeras i fortsättningen av linje 911. Linjen börjar gälla från och med söndag 9 december.

Flex 10/60
Den nya biljettyp vi tillsammans med Karlstadsbuss på prov infört, Flex 10/60, som möjliggör tio valfria resdygn under en 60-dagarsperiod, prissänks för Hammarö-Karlstad tätort med 18 procent (prisexempel: från 395 kr till 325 kr för vuxen).
Klicka här för att läsa mer.

Sidan uppdaterad: 2018-12-07 3 kommentarer

Kommentarer

  • Peter Johansson 2018-12-07 14:02

    Fantastiskt kul för oss på Rud. Bra jobbat Hammarö kommun!!

  • Anna Bäcklund 2018-12-14 19:53

    Varför informerar ni inte om att hållplats Biblioteket tas bort på linjerna 900, 902 och 904?

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-12-19 09:15

    Hej Anna! Alla uppdateringar som hänt vid Värmlandstrafiks tidtabellskifte inför perioden 2018/2019 finns att läsa om via deras hemsida https://www.varmlandstrafik.se/andringar-i-vara-hallplatser/. Värmlandstrafik informerar även om kommande förändringar, trafikläget och andra nyheter som påverkar deras resenärer runtom i hela Värmland. Med vänlig hälsning. Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar