Lekplatserna får nytt utseende

11 oktober 2018

Just nu arbetar personalen vid parkenheten vid några av lekplatserna runt om på ön. Det är mycket kvar som kommer att hända men några lekplatser har redan fått ny lekutrustning på plats. Nedan kan du se vad som är planerat för lekplatsen närmast dig.

Jonsbolsparken
Jonsbolsparken byggs om till en generationsmötesplats med lekutrustning för de mindre barnen. Det kommer installeras flera sittplatser och planteringar i parken.

Lövnäsparken
Vid Lövnäsparken kommer gamla buskage rensas bort. Under året 2020 kommer ett större arbete göras när lekparken görs om till en generationsmötesplats.

Champinjonvägens lekplats
På Champinjonvägens lekplats kommer gamla buskage att tas bort och den gamla gungställningen. Under 2019 kommer lekplatsen att byggas om till en generationsmötesplats med ny lekutrustning, sittplatser och planteringar.

Folkungaparken
Folkungaparken kommer att få en för platsen ny klätterställning.

Fryksellsparken
Vid Fryksellsparken kommer en för platsen ny klätterställning att komma på plats.

Skoghallsparken
Skoghallsparken får en ny klätterställning med konstgräs som fallskydd. Nya solstolar placeras i slänten mot ishallen. En boullebana/isbana kommer förhoppningsvis att bli klar till nästa år.

Vad är en generationsmötesplats?
Lekplatsen i en generationsmötesplats har ett värde som utflyktsmål. Här finns fokus, förutom på lekutrustning, även på grönyta, sittplatser och planteringar eller vacker natur.

Klicka här om du vill läsa mer om lekplatserna på Hammarö.

Sidan uppdaterad: 2018-10-12 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar