Lekparkerna har fått nytt utseende

22 augusti 2019

Under året har parkenheten arbetat med att förnya och öka tillgängligheten i lekutrustning, markunderlag och parkmöbler på några av våra lekplatser runt om på ön. Nu är de äntligen helt klara för lek och bus!

På Hammarö finns flera lekparker och Skoghallsparken och Jonsbolsparken är så kallade generationsmötesplatser. Varje generationsmötesplats erbjuder aktiviteter som passar både stora som små.
För att öka tillgängligheten och för att förnya våra lekparker så har parkenheten gjort en hel del förändringar i de här parkerna och Champinjonvägens lekplats har fått en uppfräschning.

Ny klätterställning i Skoghallsparken

Skoghallsparken har fått en ny tillgänglighetsanpassad klätterställning med många funktioner så som rutschkana, klätterväggar, broar, armgång och lekhus.
För att öka tillgängligheten runt klätterställning, gungor och fjädergungor har man lagt nytt underlag i form av konstgräs, eftersom det ger en fast och plan yta att leka på.

Vila i en stolstol

Har du tröttnat på lek eller bara behöver vila en stund så finns platsbyggda solstolar placerade i slänten intill ishallen. Där har det även planterats buskar och perenner och under hösten kommer det även att planteras några träd för att skapa en tydligare inramning av parken.


Jonsbolsparken- nu en park även för de små

I Jonsbolsparken har man byggt en ny del för de mindre barnen med bland annat klätterställning med tunnel och rutschkana samt en cykelkarusell. Underlaget kring lekredskapen har konstgräs av samma typ som i Skoghallsparken. I parken har man även placerat soffor, bänkar och bord för både stora som små så att man lätt ska kunna vila sig eller ta en fika för fylla på med energi. En bokhäck och bambu har planterats för att skapa rumskänsla i och runt parken.


En supernova på Champinjonvägens lekplats

Champinjonvägens lekplats har fått en uppfräschning med en ny gungställning och en supernova (en snurrlek där man med sina krafter sätter fart på en ring och försöker hålla balansen för att stå kvar). Parken har även fått ny fallskyddssand, nya sarger, bänkar och nya gräsmattor där det tidigare var buskage.


Klicka här om du vill läsa mer om lekplatserna på Hammarö

Sidan uppdaterad: 2019-08-23