Länsstyrelsen Värmland startar betesförmedling

11 februari 2019

Nu finns en betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats. Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Förhoppningen är att betesförmedlingen både ska underlätta för djur- och markägare att hitta varandra och att foder på ängs- och betesmarker tas tillvara, inte minst med tanke på hur foderläget ser ut efter sommartorkan 2018.

Läs mer om betesförmedlingen på Länstyrelsens hemsida

Sidan uppdaterad: 2019-02-11